Korraldajad

PÄRNUMAA AASTA ISA 2023 konkurssi korraldab Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) koostöös Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) ja Pärnu linnagas

Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK)

Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) asutati 22. juunil 1997. aastal KV Meegomäe Lahingukoolis Võrumaal esimeste vabatahtlike reservohvitseride kursuste lõpetajate poolt. Vabatahtlikele reservohvitseride kursustele pani aluse mure Eesti julgeoleku pärast ning rahva kaitsetahte kasvatamise vajadus.

EROK missiooniks on: 
osavõtt riigikaitse korraldamises;
rahva kaitsetahte kasvatamine;
Eesti reservohvitseride sotsiaalne ühendamine.

Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL)

 MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit (Association of Local Authorities of Pärnu County) on maakondliku koostöö korraldamiseks ja juhtimiseks moodustatud organisatsioon. Tegemist on tugevale koostööle orienteeritud organisatsiooniga mis aitab kaasa konkurentsivõimelise, tegusa ja õnneliku piirkonna kujunemisel. 

Pärnu linn

Pärnu linn on omavalitsusüksus Pärnu maakonnas mis moodustati 1. novembril 2017, kui jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine. Haldusreformi käigus moodustatud omavalitsuse pindala on 858,07 km² ja sellega on see pindalalt suurim “linn” Eestis. Pärnu linna koosseisus on moodustatud Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.